This is an example of a HTML caption with a link.

Hoan hỷ chuẩn bị Kỳ sinh hoạt Phật Pháp tháng 5 Âm lịch

Tập thể CBNV Công ty TNHH Khải Minh tập trung chuẩn bị Kỳ sinh hoạt Phật pháp tháng 5 Âm lịch. Chúng Phật tử trong Công ty cùng tập thể các ban ngành, công ty trực thuộc Tập đoàn Intracom 2 đồng lòng quy tâm hướng Phật, hoan hỷ trước Kỳ sinh hoạt.
Như thông lệ, sáng thứ 7 đầu tiên trong tháng Âm lịch, tập đoàn Intracom cùng các công ty thành viên sẽ tập hợp cùng tham gia kỳ sinh hoạt Phật Pháp.
 


Hoạt động Phật pháp được tổ chức thường niên tại Tập đoàn Intracom


Với mong muốn nuôi dưỡng tu vi, nâng cao đạo hạnh cho các chúng Phật tử, công ty TNHH Khải Minh khuyến khích nhân viên trong công ty nhiệt tình tham gia vào hoạt động.
 


Chúng Phật tử đồng tâm tham gia vào hoạt động


Thư thái và tĩnh tâm
Sau những giờ làm việc căng thẳng, các CBNV công ty bớt quỹ thời gian tham gia vào hoạt động sinh hoạt Phật Pháp, giúp nuôi dưỡng tâm hồn, xây dựng Bồ Đề Tâm. Đây là con đường lý tưởng để bản thân mỗi chúng sinh tìm đến bể yên, cõi tĩnh, sự an nhiên, thanh thản cõi lòng giữa sự hối hả nơi trần tục.
 


Tham gia vào hoạt động là một hình thức tĩnh tâm, tu dưỡng.


Tu dưỡng và tích thiện
Đồng lòng tham gia vào công tác chuẩn bị cho kỳ sinh hoạt chính là cách để các Phật tử hành thiện. Hoan hỷ chung sức góp công vào từng công việc dù nhỏ nhất, chúng Phật tử cũng sẽ tìm được niềm vui và sự thanh tịnh nơi tâm hồn.

Bỏ niệm tâm rửa lòng thanh tịnh
Góp thiện hành tích đại tu vi

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
 

Bài viết liên quan