This is an example of a HTML caption with a link.

Cốt lõi của tu hành?

Xưa nay, phật tử muốn tu hành song mấy ai hiểu được đâu là chân tu? Lời dạy cuối cùng của Đức Phật Tất Đạt Đa tới các phật tử chính là: "Tất cả các pháp hữu vi đều vô thường, chịu biến hoại, hãy tinh tiến tu học (để đạt giải thoát)!"
Tu hành tất không từ khổ hạnh…
Tu hành vốn không phải vô thực “Ăn ít, ngủ ít, không mưu cầu dục lạc”, để thân thể chịu giày vò, để sức khỏe suy kiệt, cách tu cực khổ vốn không phải là chân tu.


Sư thầy thuyết giảng về sinh tử luân hồi tới các Phật tử thuộc Công ty TNHH Khải Minh


Tu hành ở bất cứ đâu…
Các Phật tử muốn dưỡng tâm, muốn thiền tịnh không nhất nhất phải tới nơi của Phật, lên chùa mới tĩnh. Tu hành gồm tu nhà, tu chợ mới tới tu chùa.
Tu dưỡng trước nhất phải ở chính tâm, hành thiện, từ cách đối nhân xử thế với người trong gia đình chính là “tu nhà”; cách quan tâm yêu thương với đồng nghiệp, với bạn bè, hết mình với công nghiệp chính là “tu chợ”; cuối cùng các Phật tử mới quỳ trước Tam Bảo mỗi ngày tinh tiến mà tu học để “tu chùa”.
Vì:

Tâm tích Phật lòng thành cũng Phật, Phật tích Tâm Phật ở trong lòng
 


Phật tử chia sẻ những điều đã học được từ khi tham gia sinh hoạt Phật Pháp


Nhân tướng chính là vô tướng
Chúng sinh tất thảy đều nhận ra vạn vật hữu hình song không mấy kẻ hiểu được cốt lõi thứ mà chúng sinh thực sự cần tìm là những điều “vô tướng”.
Phật tử muốn tu hành trước nhất phải tìm được “vô tướng” của chính mình. Khai phá vô tướng chính là cốt bản của tu dưỡng.

Sinh tử luân hồi không dễ thoát
Kiếp người được mấy mối nhân duyên

Bài viết liên quan