This is an example of a HTML caption with a link.

Mừng ngày Phật Đản Sinh

Ngày 03 tháng 5 năm 2014 (nhằm ngày 05 tháng 4 năm Giáp Ngọ), Đạo tràng Cửu Hoa sơn đã long trọng tổ chức Đại lễ chào mừng ngày Phật đản Phật lịch 2558, kỷ niệm ngày sinh Đức Thế Tôn. Toàn thể Đạo tràng đã hướng về vườn lâm tì ni xưa để chí thành đảnh lễ cúng dường Đức Thế Tôn kỷ niệm ngày Đản sanh thiên uy và màu nhiệm.

Cách xa dù mấy nhịp cầu
Đến ngày Phật Đản 5 châu cũng gần
Dù ai buôn bán đâu đâu
Nhớ ngày Phật Đản rủ nhau mà về

Đức Phật ra đời là để khơi mở tuệ giác cho hết thảy chúng sinh: - Tất cả chúng sinh đều có Phật tính, tất cả chúng sinh đều có trí tuệ, nhưng trí tuệ đã bị chôn vùi bởi hàng hàng, lớp lớp vô minh. Do đó, sự xuất hiện Đức Phật trong cõi đời này là để khơi mở trí tuệ cho hết thảy chúng sinh, phá trừ tất cả màn hắc ám vô minh đó, để cho hết thảy nhận ra được Phật tính ở nơi bản thân chúng sanh.
Đức Phật ra đời là chỉ bày cho chúng ta một con đường an lạc và nhận diện được đâu là con đường hạnh phúc, đâu là con đường khổ đau, đâu là giá trị cao quý, đâu là không có giá trị ở trong cuộc sống của chúng ta.

“Bất úy tham sân khởi
Duy khủng tự giác trì

Nghĩa là:

“Không sợ hãi tham sân khởi dậy,
Mà chỉ sợ mình giác ngộ chậm”.

Nếu mình hiểu được đạo, giác ngộ được đạo, thì bao nhiêu xấu xa, bao nhiêu cái tầm thường ở trong đời sống cuả mình cũng được chuyển hóa thành cái cao thượng, có ý nghĩa.
Quang lâm chứng minh buổi lễ có Hòa thượng đạo hiệu Thượng Bảo Hạ Nghiêm - Phó chủ tịch hội đồng trị sự, kiêm Trưởng ban Hoằng Pháp TW giáo hội Phật giáo Việt Nam - Trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, Thượng tọa đạo hiệu Thượng Thông Hạ Quán - Tôn đức giáo thọ của Thiền phái Trúc Lâm, Đại đức đạo hiệu Thượng Tâm Hạ Thuần - Trụ trì Thiền viện Trúc lâm Sùng Phúc, Đại đức đạo hiệu Thượng Thôn Hạ Phổ - Trụ trì Thiền viện Tuệ Quang - Thiền viện Trúc Lâm Chính Pháp, Chư tôn đức tăng tại Thiền viện Sùng Phúc, Chư tôn đức giáo thọ Đạo tràng Cửu Hoa Sơn cùng các quý doanh nhân, doanh nghiệp, quý thiện hữu tri thức, quỹ thiện hữu gần xa và toàn thể ban Huynh trưởng, các thiền sinh tại Đạo tràng Cử Hoa Sơn
Trong buổi lễ, Huynh phó  - Nguyên Tâm Liễu đã đại diện Đạo tràng Cử Hoa Sơn thành kính dâng lời cảm niệm Phật đản, Phật lịch 2558, dương lịch 2014.
Đáng quý hơn nữa, toàn thể chúng hội Đạo tràng được ân chiêm công đức từ lời đạo từ của Hòa thượng thượng Bảo Hạ Nghiêm và Đại đức Đạo hiệu Thượng Thông Hạ Phổ.
Một số hình ảnh tại buổi lễ:Bài viết liên quan