This is an example of a HTML caption with a link.

KỲ SINH HOẠT PHẬT PHÁP THÁNG 6 (15/07/2014)

Vào thứ Bảy, ngày 5/7/2014 (tức ngày mùng 9 tháng 6 năm Giáp Ngọ), Đạo tràng Cửu Hoa Sơn đã trang nghiêm tổ chức buổi sinh hoạt Phật pháp định kỳ tháng 6 năm Giáp Ngọ tại tòa nhà Intracom.
Phước duyên vô cùng lớn lao của toàn thể Phật tử đạo tràng, quang lâm chứng minh và hộ niệm cho buổi lễ có sự hiện diện của Thượng tọa Thích Thông Quán - Trưởng lão thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, Đại đức Thích Thông Phổ - Trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Quang, Trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc, , Trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Chánh Pháp cùng Chư Tôn Thiền Đức Tăng đến từ Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc.
Đúng 8:00, toàn thể Đạo tràng huân tập về chánh điện Đạo tràng Cửu Hoa Sơn, trang nghiêm cung đón bước chân quang lâm của Chư Tôn Thiền Đức Tăng, cung kính đảnh lễ Tam Bảo, nhất tâm thanh tịnh niệm Phật cầu gia hộ.
Sau khóa Lễ Phật trang nghiêm thanh tịnh, toàn thể Đạo tràng Cửu Hoa Sơn cùng tham dự thời khóa Tọa Thiền do quý Thầy Thuận Đức hướng dẫn.
Trong kỳ tu học tháng 6 này, Đạo tràng Cửu Hoa Sơn vô cùng vinh hạnh khi được cung đón Đại đức Thích Thông Phổ - Trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Quang quang lâm chứng dự và ban lời thuyết pháp. Chủ để bài pháp kỳ này là: “Giữ giới hạnh trong sạch – Thất Thánh Tài”. Thất Thành Tài là tài sản quý báu của Bậc Thánh. Bậc Thánh không lấy của cải vật chất làm tài sản mà lấy công đức tu tập làm tài sản. Thất Thánh Tài gồm có: giới luật, vô tàm, vô quý, đa văn, chánh điện, định và xả lỵ. Trong kỳ tu học này, quý Thầy đã giảng về giới luật thọ tức giữ gìn thân khẩu ý cho trong sạch, tránh xa tà vại, bất chánh, tội lỗi.

Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt Phật Pháp:


 

Bài viết liên quan