This is an example of a HTML caption with a link.

CÔNG TY TNHH KHẢI MINH HỢP TÁC CÙNG MICOEM

Công ty TNHH Khải Minh thành lập vào ngày 11/11/1994, Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Châu Á thành lập năm 1991 tiền thân là Công ty TNHH Công nghiệp thực phẩm C&E. MICOEM và Khải Minh đã thiết lập mối quan hệ hợp tác hơn 10 năm qua. Công ty TNHH Khải Minh là nhà phân phối nguyên liệu chính của MICOEM.
 

      


 

Cũng giống như tôn chỉ của Công ty TNHH Khải Minh: “Mang đến cho khách hàng món quà từ thiên nhiên”. Đồng tư tưởng đó, Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Châu Á mong muốn “mang đến cho người tiêu dùng một sản phẩm hoàn hảo và chất lượng”.