This is an example of a HTML caption with a link.

CÔNG TY TNHH KHẢI MINH HỢP TÁC CÙNG TẬP ĐOÀN MASAN

Hơn 20 năm góp mặt trên thị trường Việt Nam, Công ty TNHH Khải Minh và Tập đoàn MASAN GROUP đã đứng vững và ghi dấu tên tuổi thương hiệu trên bản đồ các doanh nghiệp Việt Nam.


                  
 


Masan định hướng với 4 giá trị nền tảng “Con người là tài sản và là nguồn lực cạnh tranh – Tiên phong khai phá – Hợp tác cùng phát triển và hài hòa lợi ích với các đối tác – Tinh thần dân tộc”. Đồng chí hướng đó Công ty TNHH Khải Minh mang theo tâm nguyện, phương châm cốt lõi lớn lao: "Sản phẩm của chúng tôi, sức khỏe của khách hàng". Vì vậy, Khải Minh và MASAN GROUP hợp tác mang lại hiệu quả bền vững và lâu dài.